زعفران پوشال نمایش بزرگتر

زعفران پوشال

محصول جدید

در زعفران پوشال  بخش کلاله قرمز رنگ رشته زعفران به همراه ۱ تا ۳ میلیمتر از بخش خامه زرد رنگ است.

به دلیل اینکه در این نوع زعفران کلاله بیشتر می باشد قدرت رنگ دهی بیشتری نسبت به زعفران دسته دارد .

قدرت رنگ دهی زعفران پوشال ۱۷۰تا۲۵ می باشد .

جزییات بیشتر

  • 1 کیلوگرم
  • 1 مثقال (4.6 گرم)

اطلاعات بیشتر

زعفران پوشال  در واقع بخش کلاله قرمز رنگ رشته زعفران به همراه ۱ تا ۳ میلیمتر از بخش خامه زرد رنگ می‌باشد. زعفران رشته ای درجه ١و درجه ٢و درجه ٣ در این گروه قرار دارند. پوشال که کلاله های قرمز رنگ متصل به هم زعفران است با ۱ تا ۴ میلی متر خامه یا ریشه ی زرد رنگ گل زعفران همراه می شود. چون بیشترآن را خامه ی زعفران تشکیل می دهد قدرت رنگ دهی آن حدود ۱۷۰ تا ۲۵۰ درجه است. این قدرت رنگ دهی در مقایسه با نوع ممتاز و نگین کمتر می باشد. اما نسبت به زعفران دسته دارای قدرت رنگ دهی بیشتری است. در کل زعفران پوشال برای موارد خوراکی دارای قدرت رنگ دهی قابل قبولی می باشد.

همینطور زعفران پوشال یا پوشالی دارای کروسین با میزان حدود ۲۲۰ USP بوده و همینطور دارای مشخصات ظاهری قرمز و زرد می باشد که رشته های قرمز رنگ و زرد رنگ آن را تشکیل می دهند. میزان کروسین و سافرانال این نوع زعفران از دیگر انواع زعفران های سرگل و نگین به نسبت کیفیت کمتر می باشد. میزان کروسین و سافرانال این نوع زعفران از دیگر انواع زعفران های سرگل و نگین به نسبت کیفیت کمتر می باشد.

برخی از افراد به دلیل اتصال کلاله به خامه و کاهش احتمال تقلبی بودن، به این نوع زعفران اعتماد بیشتری دارند.

زعفران پوشال  در مقایسه با زعفران ممتاز و همچنین زعفران نگین دارای قیمت پایینتری می باشد. اما با توجه به اینکه قیمت زعفران در طول سال بسیار متغییر می باشد.